Dlaczego rekuperator wysusza powietrze?

Na wielu forach, jako argument przeciwko wentylacji mechanicznej podaje się fakt, że zimą rekuperator wysusza powietrze. W rzeczywistości wysuszanie powietrza zimą powodowane jest przez każdy rodzaj wentylacji, czy to mechanicznej (poza układami wyposażonymi w systemy odzysku wilgoci), czy też grawitacyjnej. Po prostu zimą wilgotność bezwzględna powietrza zewnętrznego jest bardzo niska, a to właśnie ono zastępuje powietrze usuwane z pomieszczeń, o dużo wyższej wilgotności bezwzględnej.

Wysuszanie powietrza przez wentylację – przykład

Problem wysuszania powietrza przez wentylację rozważmy na przykładzie. Załóżmy, że w wyniku działania wentylacji pozbywamy się z domu 120m3/h powietrza o temperaturze  T1 = 21°C i wilgotności względnej φ1=40% . W jego miejsce nawiewane jest tyle samo powietrza z zewnątrz o temperaturze T2 = -5°C i wilgotności względnej φ2=90%. Z danych wynika, że powietrze wyrzucane zawiera x1=6,2g/kg natomiast powietrze nawiewane x2=2,2g/kg. Oznacza to, że z każdym wywiewanym kilogramem powietrza pozbywamy się 4g pary wodnej. A że w ciągu godziny pozbywamy się 144kg powietrza, to wraz z nim ubywa nam ponad 0,57kg pary wodnej co daje w ciągu doby ubytek 13,8kg pary wodnej.

Zauważmy, że poza przypadkiem zastosowania wymiennika pozwalającego na odzysk wilgoci, nie ma znaczenia, czy wentylacja jest mechaniczna czy grawitacyjna.  Jeśli następuje wymiana takiej samej ilości powietrza, to tracimy tyle samo wilgoci. A że zwykle wentylacja grawitacyjna działa słabo (mniejsze natężenie przepływu powietrza) – to i mniej wysusza powietrze w domu.

Odzysk wilgoci

Na rynku są dostępne systemy wentylacji mechanicznej zawierające wymienniki pozwalające na odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego. Są one na naszym rynku niezbyt prawidłowo nazywane wymiennikami entalpicznymi (entalpijnymi). W przypadku, gdy są to wymienniki krzyżowe lub przeciwprądowe, przepona odgradzająca strumienie nawiewny i wywiewny jest wykonana z materiału przepuszczającego wilgoć. W przypadku wymienników obrotowych, ich wirniki są wykonane z materiału akumulującego wilgoć w momencie po stronie wywiewnej i oddające wilgoć po stronie nawiewu.

Dlaczego rekuperator wysusza powietrze? – Dla dociekliwych

1. Aby odparować 1kg wody potrzeba 2257kJ energii. Oznacza to, że w powyższym przykładzie wentylacja osuszając powietrze w domu pozbawia nas w ciągu doby 8,6kWh energii w postaci tzw. ciepła utajonego. Na szczęście część tej energii możemy odzyskać stosując rekuperator – energia związana z wykraplaniem się wody po stronie wywiewu służy do ogrzania powietrza nawiewanego. W przypadku wentylacji grawitacyjnej ciepło utajone tracimy bezpowrotnie.

2. Przeliczania wilgotności względnej powietrza na bezwzględną można dokonać korzystając z wykresu Molliera.

Czy rekuperator wysusza powietrze? Wentylacja mechaniczna osuszanie powietrza przykład.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *