LISTA KALKULATORÓW


Artykuł omawiający przyczyny zamarzania rekuperatora

Obliczenia mocy traconej przez wentylację
grawitacyjną lub mechaniczną bez odzysku ciepła

Temperatura w pomieszczeniu (Tp) °C
Temperatura na zewnątrz (Tz) °C
Natężenie przepływu powietrza m3/h
Tracona moc kW
Energia tracona w ciągu doby kWh
Uwagi do kalkulatora można zgłaszać:
uwagi to kalkulatora