LISTA KALKULATORÓW


Artykuł omawiający zależność sprawności odzysku ciepła od wilgotności powietrza wywiewanego

O kalkulatorach...

Przedstawione na stronie kalkulatory oparte są na prosytych zależnościach fizycznych, które staram się również omawiać we wpisach na blogu. Chciałbym, aby zawarta na stronie wiedza przyczyniła się do działań użytkowników zmierzających do znacznego zmniejszenia zużycia energii. Wyniki działania kalkulatorów można wykorzystywać jedynie informacyjnie, projektowanie urządzeń zostawiając uprawnionym do tego fachowcom. Proszę wziąć pod uwagę, że mimo wielu testów w obliczeniach mogą wystąpić błędy więc nie biorę odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki wykorzystania informacji zawartych na stronie. W przypadku znalezienia błędów w obliczeniach lub pytań o zastosowane algorytmy proszę o informację na stronach dotyczących uwag do kalkulatorów.