LISTA KALKULATORÓW


Wentylacja mechaniczna zimą - osuszanie powietrza przez rekuperator

Obliczenia temperatury za rekuperatorem oraz odzyskanej
mocy na podstawie sprawności temperaturowej

T1 - temperatura powietrza nawiewanego przed wymiennikiem °C
T3 - temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem °C
ηT - sprawnosć temperaturowa wymiennika %
Natężenie przepływu powietrza m3/h
T2 - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem °C
P - odzyskana moc kW
E - energia odzyskana w ciągu doby kWh

Sprawność rekuperatora – jak policzyć?
Uwagi do kalkulatora