LISTA KALKULATORÓW


Artykuł omawiający zależność sprawności odzysku ciepła od wilgotności powietrza wywiewanego

Obliczenia sprawności rekuperatora oraz odzyskanej
mocy na podstawie temperatur

T1 - temperatura powietrza nawiewanego przed wymiennikiem °C
T2 - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem °C
T3 - temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem °C
Natężenie przepływu powietrza m3/h
ηT - sprawnosć temperaturowa wymiennika %
P - odzyskana moc kW
E - energia odzyskana w ciągu doby kWh

Sprawność rekuperatora – jak policzyć?
Uwagi do kalkulatora