Archiwa autora: Piotr Kaczmarek

Natężenie przepływu powietrza w centrali rekuperacyjnej – sterowanie

Zrównoważone natężenie przepływu powietrza po stronie nawiewnej i wywiewnej jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na ekonomiczne wykorzystanie centrali rekuperacyjnej. Z tego powodu coraz więcej producentów automatyki decyduje się na pomiar wydatku centrali. Czytaj dalej

Sterowanie centralą rekuperacyjną latem

Zwykle o przepustnicy obejściowej (bypassie) układu odzysku ciepła mówimy w kontekście zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego rekuperatora. Takie działanie opisałem w jednym z wcześniejszych artykułów. Bypass rekuperatora możemy wykorzystać również latem, co zostanie pokazane w tym artykule. Czytaj dalej

Jak zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wpływa na sprawność odzysku ciepła?

Jak wspomniałem we wcześniejszych wpisach, jedną z podstawowych funkcji sterownika centrali jest zabezpieczenie rekuperatora przed zamarznięciem. Niestety, niezależnie od tego, czy funkcja ta realizowana jest za pomocą dodatkowej nagrzewnicy, czy przepustnicy obejściowej (by-pass’u), wiąże się to bądź z koniecznością dostarczenia dodatkowej energii, bądź obniżenia sumarycznej sprawności odzysku. W tym wpisie przedstawię obliczenia, pokazujące jak zastosowanie przepustnicy obejściowej wpływa sprawność odzysku ciepła. Czytaj dalej

Sterowanie wentylacją mechaniczną – kontrola wilgotności

Jak pisałem we wcześniejszych artykułach dotyczących automatyki rekuperatora, sterowanie wentylacją mechaniczną jest złożonym zadaniem. Z jednej strony musimy zapewnić niezawodną pracę rekuperatora, z drugiej strony powinniśmy pamiętać o aspektach ekonomicznych związanych z jego pracą. Jeśli do tego dodamy zadanie zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu osobom przebywającym w budynku okazuje się, że sterownik wentylacji musi spełnić szereg wymagań, które często są ze sobą sprzeczne. Tym artykułem chciałbym rozpocząć cykl opisujący sposoby sterowania wentylacją mechaniczną, które pozwolą pogodzić wymogi dotyczące komfortu, bezpieczeństwa i kosztów eksploatacji rekuperatora.
Czytaj dalej

Kanał obejściowy wymiennika (bypass rekuperatora)

Bypass rekuperatora (zwany też kanałem obejściowym wymiennika) jest jednym z opcjonalnych elementów wyposażenia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jest on wykorzystywany w centralach z wymiennikiem krzyżowym lub przeciwprądowym. O funkcji przeciwzamrożeniowej bypassu rekuperatora pisałem już wcześniej, teraz chciałbym rozwinąć ten temat oraz temat wykorzystania bypassu latem. Czytaj dalej

Wentylacja mechaniczna – sterowanie

W domach pasywnych oraz energooszczędnych coraz popularniejsza staje się wentylacja mechaniczna. Sterowanie wentylacją mechaniczną z rekuperatorem musi spełniać wiele funkcji związanych zarówno z bezpieczeństwem użytkowania, jak też z zapewnieniem odpowiedniego poziomu komfortu i niskich kosztów eksploatacji centrali rekuperacyjnej. Czytaj dalej

Czy wymiennik wymiennik NIE-entalpiczny odzyskuje entalpię?

Wymiennik entalpiczny (entalpijny) jest coraz częściej oferowany jako składnik centrali rekuperacyjnej. W tym wpisie odpowiemy na pytanie, czy wymienniki, które nie są nazywane entalpicznymi odzyskują entalpię. Czytaj dalej

Obliczenia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Kolejny kalkulator – tym razem do obliczeń mocy, ilości skroplin i temperatur dla central korzystających z układów odzysku ciepła. Program na podstawie wpisanych przez użytkownika temperatur i wilgotności powietrza przed rekuperatorem oraz sprawności temperaturowej odzysku ciepła i strumienia powietrza wylicza temperaturę i wilgotność powietrza za wymiennikiem (na nawiewie oraz wyrzutni) oraz ilość skroplin i odzyskaną moc. Czytaj dalej

Automatyka rekuperatora – zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe rekuperatora cz. 3

Kolejnym sposobem zabezpieczenia rekuperatora przed zamarzaniem, po wyłączaniu wentylatora nawiewnego i dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej jest zastosowanie przepustnicy obejściowej sekcji odzysku ciepła (tzw. bypass wymiennika). Czytaj dalej